Akademia Głosów Tradycji
Kompania Męska z Kalinówki Kościelnej
Nadnerzanki
Skrzypnianki
Urbaniakowie i Przyjaciele
Zespół śpiewaczy Babeczki z Zawitały
Zespół Śpiewaczy Rozkopaczewianki
Zespół Śpiewaczy Rutka
Zespół Śpiewaczy Uherczanie